Junta Directiva

President:

Gaspar Mateu

Vicepresident:

David Miralles

Tressorer:

Miguel A. Carvajal

Secretari  coordinador:

Emilio Querol

Director Tècnic:

Xavier Fontelles

Vocal:

Andre Cabré

Vocal:

Pablo Ribera

Vocal:

Encarni Zaragozà

Vocal:

Maite Redó

Vocal:

Oriol Beltran

Vocal:

José Antonio Miralles

Vocal:

Carla Masip

Vocal:

Christian Bohigues

Vocal:

Alejandro Arroyo