Junta Directiva

President:

Gaspar Mateu

Vicepresident:

David Miralles

Tressorer:

Miguel A. Carvajal

Secretaria:

Encarni Zaragozà

Coordinadora:

Andre Cabré

Director Tècnic:

Xavier Fontelles

Vocal:

José Antonio Miralles

Vocal:

Sebastià Cid

Vocal:

Christian Bohigues

Vocal:

Alejandro Arroyo